Meny

Om Oss

Om Ryfylke Termografi:

Ryfylke Termografi ble etablert på Jørpeland i 2015.

Vi leverer tjenester innen termografering i indre og ytre ryfylke med hovedområde Jørpeland, Tau, Forsand og omegn.
Noen av våre tjenester er isolasjonskontroll av eldre boliger, lokalisering av varmekabler/vannbåren varme og termografering av elektriske anlegg.
Mer om våre tjenester kan du lese her


Wikipedia:
Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Utbredelse Termografering er enda et relativt nytt fagfelt i Norge. Takstmenn, utbyggere og andre tatt i bruk byggtermografering som et verktøy i sitt yrke. På elektrosiden har termografering vært benyttet som del av internkontrollen av elektriske anlegg.

Utdannelse For å bli termografør stilles det egentlig ingen krav til verken utdannelse eller kompetanse for øvrig. Men flere og flere krever at de som utfører termografering er sertifisert enten via Nemko, DNV eller andre liknende aktører. Kursene for å bli termografør er veldig omfattende, og det kreves som regel at man er fagmann på det feltet man skal termografere for å bestå en slik prøve.


Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen


NEMKO Logo